Jakten på Dag

16. desember, 2010

Vi jobber hardt for å utføre ulike stunt i forbindelse med Kongsvinger.no og vår satsning på å trekke nye innbyggere. I ca. ett halvt år nå har det florert med ulike ideer fra oss i staben, om hva slags stunt vi kan gjøre – ekslusivt med bruk av sosiale medier. Så på tampen av året bestemte vi oss for en spesifikk idé, satte en dato og kom igang med planleggingen.

11. desember var vi i Oslo. Vi hadde en iPhone 4 å gi bort, vi hadde landets eneste innbyggerrekrutterer og du hadde muligheten til å jakte han ned via Twitter og uStream. Og vi fikk en verdig vinner – en andpusten, svett og kald Flisaværing fant Dag mot slutten av konkurransen.

Les resten av innlegget »

For det er her vi kommer fra

13. desember, 2010

Sensommeren 2010 trappet forfatter og rocker Levi Henriksen opp hos innbyggerrekrutterer Dag Arnesen. Til tross for stupende platesalg og ellers skremmende tider for musikere hadde han og hans band «Levi Henriksen & Thomas Mårud med Bra Landsens Folk» laget ny plate, og han var bestemt på å se skumle tider rett i øya og gå nye veier. Derfor var et samarbeid med oss kanskje mulig? Levi Henriksen og hans band er tross alt veldig stolte over hvor de kommer fra, og vi, kjedelige byråkrater til tross, jobbet hardt med å bruke nye veier for å markedsføre byen og stedet hvor vi kommer fra.

Les resten av innlegget »

Kongsvinger kommune ble den 30. november kåret til årets nettkommune av Difi. Vi hadde langt fra mest poeng på Difi’s kvalitetstest – vi var kun 28. beste kommune har noen regnet ut for oss. Allikevel så vant vi – hvorfor det?

Les resten av innlegget »

Kongsvinger kommune ønsker å en gjennomgang av sin websatsning – både hovedweb (kongsvinger.kommune.no) og sosiale medier (Facebook – spesielt kongsvinger-siden og ung i kongsvinger, twitter, blogger, spesielt kongsvinger.no og etablertorget.no).

Vi ønsker å få innspill til hvordan satsningene kan forbedres både i form av språk, navigasjon, prioriteringer, innhold, strukturlogikk m.v. Vi ønsker at hovedweb’en brukertestes.

Kongsvinger kommune ønsker å bruke inntil 50.000 kr på denne evalueringen.
Kongsvinger kommune ønsker at evalueringen gjennomføres medio Februar
Kongsvinger kommune vil ha en evalueringsrapport som summerer opp funn og viktige råd + en dags workshop hvor vi går igjennom og drøfter resultatene.

De som ønsker å bistå oss med dette sender et tilbud med en kortfattet beskrivelse av analysemetodikk og fokuspunkter, og eventuelle andre forhold som er relevante for analysen / resultatpresentasjonen.

I tillegg til kortfattet beskrivelse ønsker vi en cv/referanseoversikt
over tilsvarende gjennomførte prosjekter.

Alle tilbud vil bli vurdert ut fra:
– Cv / referanseoversikt
– analyseopplegg / gjennomføringsbeskrivelse

Frist for å levere tilbud: 15. desember.
Tilbud sendes til: kr.ringstad[@]kongsvinger.kommune.no

Hovedprinsippet er at dokumenter, inngående og utgående, som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon skal journalføres. Det vil si; Det er innholdet i brevet som bestemmer om det skal journalføres. Dette gjelder både tradisjonelle brev innkommet på papir og e-post.

Når det gjelder sosiale medier er hovedprinsippet også her at det er innholdet som bestemmer hva som skal journalføres, ikke mediet. Journalføring må derfor vurderes ved hver enkelt henvendelse.

Les resten av innlegget »

Sosiale medier: Det virker!

21. oktober, 2010

Sermo sendte en mail og lurte på om satsningen vår på sosiale medier virker. I en gusjegrønn lenestol, innkjøpt til det formål å sove i om natten med en liten baby satt på brystet satt jeg en natt og forfattet jeg en mail til Sermo. Mailen har blitt til en blogg om resultater.

Les den på Sermo sin blogg

Kongsvinger.no 2.0

5. oktober, 2010

Allerede tidlig i år bestemte vi oss for at Kongsvinger.no skulle freshes opp, i og med at høsten 2010 også markerte ett års jubileum, i tillegg til at vi kunne feire 100 nye et år ut i kampanjen ble valget enkelt. Jubileums-uke! Nytt utseende på bloggen med en tilhørende skare jubileums-poster. Vi satte igang og designe siden i sommer, og nå i oktober stengte vi bloggen og satte på en nedtelling – og gjorde ferdig det nye utseendet.

Les resten av innlegget »

Vi har mottat mye tilbakemeldinger på vår vær varsom plakat for sosiale medier. Både fra ledelsen og rundt omkring i enhetene. Derfor har vi nå endt opp med en revisjon –  og diverse ting som vi ønsker at ansatte i organisasjonen  skal drøfte, noen for alle og noen for spesifikke enheter. Som vanlig sier vi ikke nei takk til innspill og kommentarer.

Les resten av innlegget »

Kommunale nettsider får ofte kritikk for å være for omfangsrike og for lite prioriterte i sitt innhold. Blant annet skriver Eirik Hafver Rønjum i sin bloggpost ”Nettstedet ditt: Den redselsfulle kakofonien fra 1000 interne stemmer”:

Les resten av innlegget »

Er Facebook alene steget videre? Tør vi? Vi har allerede planlagt mye rundt ungdomssatsningen. Første steg var å starte facebook-pagen Ung i Kongsvinger, dette har tilsynelatendes virket til en viss grad. Ungdommen er der og vi begynner å få en del hits ukentlig.  I utgangspunktet skulle vi lage en webside for ungdom, av ungdom og stort sett selvdrivende, uten kommune-relasjoner.

Så begynte vi å tenke.

Les resten av innlegget »