I enhver kommunal organisasjon dukker det stadig opp ønsker om bilder til bruk i ulike sammenhenger – der de fleste sammenhenger er promoterende artikler på nett, eller til bruk i brosjyrer.Ofte er ønsket fundert på en forestilling om at ”et bilde hører med” og mange ganger er det, dessverre, liten bevissthet rundt valg av motiv eller forståelse for bildets egenverdi , viktighet og policy rundt bruk .

Les resten av innlegget »