Velkommen til ”hvordan.kongsvinger.no”, en blogg om hva vi gjør i Kongsvinger, hvordan og hvorfor vi gjør det vi gjør.

Bloggen vil fokusere på bruk av sosiale medier, design, teknologi, kommunikasjon og kommunikasjons- og webstrategi.

Gjennom ”hvordan.kongsvinger.no” ønsker vi å:

–         synliggjøre prosjekter vi jobber med – bakgrunn, hensikt og valg

–         synliggjøre problemstillinger og ideer

–         få tilbakemeldinger og dialog på ideer og valg

–         dokumentere prosesser og prosjekter

Alle som bidrar i bloggen er ansatt i Kongsvinger kommune.