Åpenhet er sammen med mot til å fatte beslutninger av de mest vesentlige faktorene for å skape vekst og utvikling i en kommune.  Uten mot til å fatte beslutninger får vi ingen fremdrift. Uten åpenhet får vi ikke innspill og korrektiver som gjør at det fattes riktige beslutninger.

Vi er beæret og stolte av at Kongsvinger gikk til topps i kåringen av landets mest åpne kommune gjort av  Åpenhetstinget 2011 / Norsk Presseforbund. I juryen sitter noen av landets mest skarpskodde og kritiske journalister, og de har vurdert alle landets kommuner.

En av dem som har vært med i juryen er journalist i Aftenposten, Siri Gedde-Dahl. Hun har også gransket Kongsvinger kommune tidligere, både i forbindelse med Aftenpostens saker om Kongsvinger Park og i forbindelse med Aftenpostens kritiske søkelys på Givas. Gedde-Dahl er kjent som en tøff, kritisk og dyktig journalist.

I sin presentasjon av resultatene reflekterer Gedde-Dahl over sin erfaring med Kongsvinger,  hvor hun konkluderer med at Kongsvinger kommune møtte kritiske spørsmål fra Aftenposten på en åpen, ryddig og profesjonelt måte. Presseforbundet er klar på at Kongsvinger er et eksempel til etterfølgelse.

Kåringen av Kongsvinger til Norges mest åpne kommune er et resultat av et langsiktig og bevist arbeid fra både politikere og administrasjon. Det er over tid fattet nødvendige politiske vedtak som gjør den politiske saksbehandlingen åpen og gjennomsiktig for alle kommunens innbyggere.

Administrativt er det tatt nødvendige grep for å bygge opp under denne åpenheten. Blant annet sitter dokumentsentret hver eneste dag og gjør all skriftlig korrespondanse, til og fra kommunen, tilgjengelig for innbyggere på kommunens internett.

Innsynsrett og åpenhet er en grunnverdi i Kongsvinger kommune. Saker eller saksopplysninger unntas derfor kun fra offentlighet når dette er hjemlet i lov.
Dette gjelder for eksempel personinformasjon, som blir unntatt offentlighet  som følge av personoplysningsloven.  For like viktig som åpenhet, er  det å unnta informasjon som ikke skal være offentlig tilgjengelig for innsyn.

Åpenheten som Kongsvingers politikere har vedtatt viser at de ønsker et åpent og vitalt lokaldemokrati. Samtidig skal de ta beslutninger på vegne av befolkningen. Det å beslutte betyr i realiteten at noen er enige og andre er uenige i den beslutningen som tas. Beslutningsgrunnlaget og vedtaket er synlig for alle, noe som igjen gjør at politikerne står lagelig til for hugg. Dette er imidlertid det som skaper dynamikk, energi, fremdrift og utvikling.

Kongsvinger kommune ønsker en konstruktiv debatt. Derfor satser vi på deltakelse i sosiale medier. Derfor legger vi ut all offentlig informasjon på våre nettsider. Dette gjør at innbyggeren får innsikt i saker som angår dem. Dette gjør at vi som kommune får mange gode  og konstruktive innspill tilbake, som forbedrer kvaliteten på både prosessen og vedtakene.

For det er åpenhet, sammen med mot til å ta beslutninger, som skaper utvikling over tid.

En kommentar til “Kongsvinger – landets mest åpne kommune”

  1. Dumping av aktuelle lenker « Norske bibliotekblogger sier:

    […] Kommune Web Kongsvinger – landets mest åpne kommuneIntern-videoen som ville ut i verden”Jeg vil heller dø enn å bli venn med kommunen på […]

Legg igjen en kommentar