Hva med spam?

22. juni, 2011

Mange frykter at sosiale medier som Facebook blir flater hvor de utsettes for spam-angrep av folk som av en eller annen grunn ikke liker organisasjonen. Hva gjør man for å forebygge? Hva gjør man hvis angrepet skjer?

Det er mulig vi har vært heldige, men vi har nesten ikke opplevd drittslenging på våre egne kanaler. Selvfølgelig har vi opplevd at det har blitt postet kommentarer som er ubehagelige og utfordrende. Men slik er også den kommunale virkeligheten enkelte ganger; ubehagelig og utfordrende. Det betyr imidlertid ikke at vi fjerner slike innlegg. Vi mener at dette er et viktig demokratiprinsipp.

Kongsvinger kommune ønsker debatt og innspill fra innbyggere og andre som har innspill. Både hvis de er uenige med oss, har positive kommentarer eller har forslag til endringer. Allikevel vil det være innlegg som vi må vurdere om skal fjernes og da er det viktig å ha gode retningslinjer å gå etter.

Vi ønsker høy grad av seriøsitet på innlegg som postes på våre webflater. Det betyr at vi forventer at:

  • Kommentarene skal være saksrelaterte. Kommentarer som ikke er saksorientere vil bli fjernet.
  • Vi ønsker konstruktive innlegg med begrunnelser, argumenter eller spørsmålsstillinger – ikke bare en kommentar om at noe er ”drit bra” eller ”drit dårlig”
  • Uenighet og kritikk ønskes, men den skal være saklig og begrunnet. Usakelig og ubegrunnet kritikk kan bli fjernet.

Kommentarer vi finner upassende og uten innhold, f.eks. nedlatende, diskriminerende, spam, etc, slettes uten ytterligere forvarsel. Vi forbeholder oss også retten til å redigere kommentarer, der vi ser det nødvendig. En kommentar kan være gjenstand for redigering dersom den er upassende og uten innhold, f.eks. nedlatende eller diskriminerende. Anonyme kommentarer kan bli redigert uten ytterligere informasjon, mens kommentarer fra navngitte personer vil bli merket med at kommentaren er redigert. Gjentatte kommentarer om samme tema vil også bli slettet.

Dette er retningslinjer som vi har i bunn for våre diskusjonsflater. Er vi usikre, vil vi vurdere innspill ut i fra disse. Samtidig vil vi vurdere hver situasjon individuelt. Hvordan det vil fungere i praksis kan vi ikke svare på da vi heldigvis ikke har blitt satt i situasjoner hvor vi må teste dem ut…

Legg igjen en kommentar