Kongsvinger kommune har vært på Facebook siden januar 2009. Kommunens Facebookside har lenge bestått av nyhetsstrømmer hentet fra kommunens web-side. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at dette er bra, da folk får all den informasjon de trenger om kommunen på Facebook.

Fremtidens nettbrukere vil løse mest mulig på ett sted hevder Høyskolelektor på BI Cecilie Staude. Vi jobber nå med å utvikle Facebook til stedet der våre brukere / innbyggere kan får fikset det meste.

Dialog
Vi har også invitert brukerne til dialog på Facebook (spør oss på Facebook). Vi har fått noen spørsmål, men det har ikke vært noe særlig trøkk.

Facebook omtales som et verktøy som kan forbedre kommunens kommunikasjon mot innbyggerne. Vi opplever at vi via Facebook når en del mennesker vi ellers ikke ville nådd hvis vi kun hadde kommunisert via en ordinær web-side. Men vi opplever til nå at vi ikke har klart å utnytte hele potensialet.

Kommunen på Facebook = Servicetorget
I Kongsvinger kommune er det servicetorget som drifter kommunens Facebookside. Det vil si at de svarer på henvendelser og henter inn kommentarer til spørsmål fra innbyggerene som krever faglige innspill. En naturlig utvikling av kommunen på nett har vært å gjøre Facebook til kommunens digitale servicesenter. I det digitale servicesenteret kan man raskt få svar på alle spørsmål.

Der legger kommunen ut alle driftsmeldinger (snøbrøyting, større veiarbeid, vannlekkasjer osv) som berører mange av kommunens innbyggere. Det legges ut informasjon om kulturarrangement, informasjonsmøter, søknadsfrister, næringsnyheter, anbefalte bloggposter og lure tips og råd. Servicetorget oppdaterer siden manuelt med et redaksjonelt øye. Dette for å bedre kunne sikre kvalitet på oppdateringene som kommer.

Man kan også gjøre en løpende vurdering av hva folk spør om via telefon / mail til servicetorget og legge ut informasjon (spørsmål / svar) om dette på Facebook. Tanken er at ”det noen lurer på – lurer nok flere på…”. På den måten kan man både redusere antallet av de samme spørsmålene på telefon og en kan redusere irritasjon for de som bare var irriterte, men ikke orket å ringe selv.

«Alt man trenger»
I tillegg har vi videreutviklet vår Facebookside med å legge inn mer innhold. Et eksempel er den nye mini-siten hvor du finner litt informasjon om de mest etterspurte tjenestene våre. Under de forskjellige tjenestene kan man finne relevante kart – for eksempel over skoler / barnehager, kart over ledige tomter og fritidsaktiviteter, lenker til sentrale tjenester som søknad om barnehageplass, sfo, kulturskole som en når utenom å måtte gå innom vår webside. En finner også direkte lenke til Fiks nabolaget mitt, en av våre mest brukte nettbaserte tjenester.

I tillegg skal vi sette opp flere interaktive løsninger direkte på siden slik at brukeren slipper å gå igjennom andre sider / applikasjoner for å finne disse (billettbooking blir den første integrerte tjenesten). På den måten blir Facebook en liten hjemmeside i seg selv med ”alt du trenger” for mange av kommunens innbyggere.

Gjennom en aktiv rekrutteringskampanje er målet å få 25-30% av kommunens innbyggere (mellom 16-65 år) til å like kommunens side. På den måten vil mange få viktige meldinger fra kommunen i nyhetsstrømmen sin, og kommunen får en effektiv kanal for informasjon ut til sine innbyggere.

En forutsetning for å lykkes med en slik Facebooksatsning er at vi skaper merverdi for innbyggeren, at vi er relevante, oppdaterte og at vi er tilgjengelige.

Innlegget er skrevet av Lars Gillund og Kjell-Roger Ringstad

2 kommentar til “Servicetorg på Facebook – Effektiv bruk av Facebook”

  1. Kongsvinger Kommune » Spørsmål om vår Facebook sier:

    […] for pages i år begynte vi ganske fort å utvide innholdet vi hadde, man skulle kunne gjøre “alt på ett sted“. Vi fjernet også nyhetsfeeden fra hjemmesiden vår, og det er nå ei på servicetorget som […]

  2. Jodie U. Stein sier:

    Under en høytidelig markering på Portaasen 7. november fikk kommunens jubilanter en velfortjent takk for lang og trofast innsats. Rektor ved Stenseth skole, Anlaug Marie Mork, var blant dem som rundet 25 års ansettelse og som derfor fikk en velfortjent gave overrakt av ordfører Bent Inge Bye.

Legg igjen en kommentar